Klubová kamera

Vážení členové klubu, jak ti aktivní z Vás jistě ví, probíhalo jednání o pořízení klubové kamery na přilbu. Akce byla úspěšná, a proto se teď zrodila nová klubová služba - půjčování kamery.

Správcem kamery je jmenována Markéta Slánská, u které bude probíhat půjčování, vracení a veškerá komunikace a legislativa ohledně kamery. Pokud tedy někdo z ČLENŮ má zájem o půjčení kamery nechť se ozve přímo Markétě na jejím telefonu 777599205. Nejdelší zápůjčka je dva týdny - aby dostali šanci si kameru půjčit i ostatní členové, nicméně se předpokládá, že nikdo nebude kameru samovolně blokovat dýl, než je nutné..Pokud by měl někdo zájem o natočení nějaké jednorázové záležitosti / půjčení na jeden den/ je možné kameru zajistit bez rezervace, pokud bude v tu dobu volná. V termínech klubových akcí - motosraz, fačkov, zimní sraz - se kamera nepůjčuje! Závěrem bych rád upozornil, že se jedná o dost rahé zařízení, a i když využívána jenom klubem, pro který byla pořízena, je potřeba se k ní chovat s největší opatrností a péčí!